Visa rutor

Dagen innan sommarlovet

Reflektioner kring våra medborgarforum under våren

Här sitter jag på mitt kontor i vår tomma kontorsbyggnad, Gamla Köket i Lund, på den sista dagen på jobbet innan min semester. Våren har varit omtumlande för många. Jag tillhör dock en skara människor som har otaliga privilegier, som snarare fick ett andrum för reflektioner om världens tillstånd och mänsklighetens sårbarhet under pågående pandemin, istället för att tvingas ställas inför valet mellan levebröd och livsfaran som det dödliga viruset medför, eller förlust av nära och kära som drabbade många miljoner människor runt om i världen.

Jag försöker tänka tillbaka på alla de samtalen vi har haft genom våra medborgarforum under våren. De har väckt många tankar, långt bortom det vi sökte från början i projektet som handlade om konkreta idéer för policyförslag som skulle ta oss till ett mer socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

I de fyrkantiga rutorna på min datorskärm fanns det, till min förvåning, människor som var villiga att dela med sina tankar, känslor och önskemål kring det gemensamma idag och det gemensamma i framtiden, med hela hjärtat. Den röda tråden i alla samtalen var tydlig: viljan att mötas, att mötas i våra tankar och önskemål om det gemensamma istället för att bara springa förbi varandra hela tiden.

Vi strukturerade våra samtal kring de nio grundläggande mänskliga behoven som forskaren Manfred Max-Neef föreslog: Näring och hälsa; Beskydd och stöd; Närhet och kärlek; Förståelse och kännedom; Delaktighet; Stillhet och vila; Skapande; Identitet och samhörighet; Frihet och självständighet. Han menade att dessa behov finns hos oss alla. I våra forum fungerade de som en ram för att diskutera allt ifrån samhällsinstitutioner, normer, praxis som vi upprätthåller i vår vardag som inte är hållbara.

En sak som var slående för mig var att våra diskussioner inte var låsta i de konventionella, institutionaliserade uppdelningar mellan olika policyområden som strukturerar våra offentliga förvaltningar, vetenskapliga studier, och även vårt sätt att fundera och diskutera kring samhället.

Det blev uppenbart att vårt behov för att till exempel känna oss trygga handlade inte bara om den ekonomiska tryggheten eller den fysiska omgivningen, men också det relationella: behovet för att befinna oss i meningsfulla sammanhang, där vi känner att det är möjligt att tillsammans forma och påverka vår omgivning och vår framtid. Vilket regeringsdepartement eller vilken statlig myndighet ‘jobbar med’ detta specifikt?

Många gånger kände jag att det är just den tron att vi i det moderna välfärdssamhället kan förvalta alla aspekter av våra liv med specialiserade expertkunskaper och byråkratiska organisationer som stod i vägen, för att vi ska kunna drömma om och agera tillsammans för ett mer hållbart samhälle som kräver långtgående ändringar i våra nuvarande sätt att leva.

Att börja med de grundläggande mänskliga behoven i en diskussion om omställning möjliggör istället att vi tar avstamp i reflektioner kring våra upplevelser och känslor. Det leder till insikten om hur allting hänger ihop, till synes en banal insikt om mänskligheten, vilket det moderna välfärdssamhället som växte fram hand i hand med den fossildrivna tillväxtekonomin inte riktigt tog hänsyn till.

Många känner att det är för mycket prat, sonderande, räknande, utredande och tjafsande, men inte så mycket kraftiga agerande kring vårt behov att ställa om. Det är bråttom nu. I vissa mörka stunder kan hela detta forskningsprojektet kännas som ett självbedrägeri för mig personligen.

Men jag funderar på om det inte är så att ingen riktig förändring kan ske utan att vi möts på riktigt och samtalar om hur vi kan definiera om vårt välbefinnande och vad vi menar med välfärd och välfärdssamhälle. Så länge vi inte kan befria oss från de gamla sätten att definiera dessa begrepp, så länge vi fortsätter lära ut våra unga att det är din och din nations konkurrenskraft som är avgörande för vår framtid där ekonomin växer och jobb blir fler, är det svårt för oss att forma en helt ny generation av socialpolitik som kan grundas i social och ekologisk hållbarhet.

Denna insikten förstärktes av många av våra deltagare i forumen som entusiastiskt påtalade om behovet för att reformera våra skolor och behovet för att tillgängliggöra folkbildningsmöjligheter och mötesplatser för diskussioner och lärande. Eller så som en deltagare utbrast: det ska inte behövas speciella mötesplatser, utbildningar, eller medborgarforum för den delen för samtalet om hur vi kan tillfredsställa våra behov på ett hållbart sätt; istället ska vi kunna prata om detta hela tiden, med alla, på jobbet och i hemmet och med våra nära och kära.

Om vi vill ha en demokratisk omställningsprocess där folket kräver förändringar som de vill har och som de vill bidra till, istället för teknokratiskt och autoritärt styrda omställningsprocesser, tror jag faktiskt på ett slags ‘samtalsagenter’ för hållbarhet som kan penetrera vardagen hos alla och som hjälper folk att stanna upp och reflektera tillsammans med andra.

Många frågor kvarstår men en sak är så tydlig: de 10 mötena jag har haft med drygt 80 personer under våren via medborgarforumen har fött ett starkare behov hos mig att samtala med andra, att lyssna in, att tänka högt tillsammans.

/Jayeon

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Tack alla för er medverkan i våra forum om hållbar välfärd!

Igår, för det tionde medborgarforumet för hållbar välfärd, träffade vi tjugo ungdomar som bor i Malmö och diskuterade hur vi skulle kunna tillfredsställa våra grundläggande behov på ett mer hållbart sätt.

Sofielund, 1a juli 2020

Det var alltså vårt tionde möte! I mars när Coronaviruset drabbade hela världen kunde vi inte föreställa oss att vi ändå skulle kunna lyckas med att hålla forumen som vi hade planerat. Det blev 3 fysiska möten och 7 långa dagar framför datorn då vi höll forumen på nätet via ett videokonferensprogram.

Vi träffade byalag på landsbygder som arbetar med omställningsfrågor, medlemmar i olika föreningar som arbetar med sociala frågor och miljöfrågor, och en ungdomsgrupp som arbetar med lokaldemokrati. Vi har också hållit fyra ‘öppna’ möten där enskilda personer kunde anmäla sig till. Där samlades människor från olika yrkesgrupper och från olika åldrar, även enstaka personer som befann sig i andra delar av landet än Skåne.

Vi vill verkligen tacka alla 78 deltagare som tog sin tid för att delta i våra forum! Samtalen med er har varit mycket värdefulla och väckt många tankar och frågor som vi vill fortsätta utforska.

I höst kommer vi i projektet dra igång med analysarbetet av materialen som samlades under våra forum. Konkreta åtgärdsförslag som angår våra fokusområden (mat, boende, transport, försörjning och demokrati) kommer att inkluderas i vår kommande enkätstudie.

Vi önskar er alla en fin sommar.

Alla medverkande i projektet (Jayeon, Max, Johanna, Viktor & Rebecka)

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nu kan du anmäla dig för att delta i några av våra digitala medborgarforum för hållbar välfärd!

Vårt samhälle står inför dubbla utmaningar idag: att ställa om till mer ekologiskt hållbara sociala och ekonomiska system och att minska den växande ojämlikheten. Vi behöver nya sätt att tillgodose våra grundläggande behov utan att överskrida planetära gränser. 

Dina tankar och funderingar kring hur samhället behöver utvecklas och förändras är viktiga i arbetet med att ta fram konkreta åtgärder som behövs för att skapa framtidens hållbara samhälle. I vårt forskningsprojekt ”Hållbar välfärd för nya generationens socialpolitik” samverkar vi med medborgare för att utveckla nya idéer för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Det första steget för det 3-åriga projektet är att anordna en serie medborgarforum för att diskutera hållbar välfärd. 

I medborgarforumet kommer vi diskutera och reflektera över vardagliga beslut och rutiner som rör hur vi försörjer oss, äter, tar oss runt och bor. Tillsammans med andra deltagare diskuterar vi fritt om våra tankar och önskemål kring alternativa sätt att tillfredsställa våra grundläggande behov i framtiden. Under medborgarforumet får du som deltagare en chans att bidra med dina tankar och idéer om vilken framtid du vill leva i och hur vi tar oss dit. 

På grund av de rådande omständigheter relaterade till COVID19 har vi bestämt att köra medborgarforumen digitalt under maj och juni. Det digitala medborgarforumet genomförs via videokonferens-programmet “Zoom”. För att kunna delta i mötet behöver du en dator med internetuppkoppling. 

Pandemin som vi alla lever med idag gör att många i världen är tvungna att ändra sättet vi interagerar med varandra, hur vi rör oss och arbetar. Världens regeringar genomfört en mängd olika policyförändringar på kort tid som direkt påverkar våra liv. Paradoxalt nog är det kanske just nu på grund av detta som vi har chansen och förutsättningar för att våga tänka nytt kring hur vi organiserar vårt samhälle, när vi är tvungna att fundera på allt som vi tidigare tog för givet.

Följande tre forumen är nu öppna för anmälan. Anmäl dig och sprid gärna vidare anmälan till dina vänner och bekant som kan vara intresserade av att delta. 

Forumet den 28e maj hålls på engelska, sprid gärna informationen vidare till era vänner och bekant som skulle känna sig mer bekväma att delta i forumet som hålls på engelska. Kontakta Jayeon Lindellee (jayeon.lindellee@soch.lu.se) för informationsmaterial på engelska. 

Medborgarforum öppet för anmälan

Citizen forum for sustainable welfare (in English)

28/5 Thursday, 8.30-15.00 with fika and lunch breaks

*********This forum (28/5) is now fully booked. Please consider registering for a new date, the 17th of June, right below.*********

Citizen forum for sustainable welfare/ Medborgarforum för hållbar välfärd (Language to be decided later on depending on participants)

17/6 Wednesday, 8.30-15.00 with fika and lunch breaks

Click HERE to register.

Medborgarforum för hållbar välfärd (delad i två kvällspass)

*******Anmälan till forumet den 10-11e juni är inte längre möjlig. Anmäl dig istället för den 13e eller 17e juni! *******

Länken till mötena kommer att skickas till din epostadress som du skrev vid anmälan, en vecka innan mötesdatum. Kolla också i din spam-map!

10/6 onsdag, 18.30-21.00

11/6 torsdag, 18.30-20.30

Medborgarforum för hållbar välfärd (ett heldagsmöte)

13/6 lördag, 8.30-15.00 med fika och lunchpaus

*******Anmälan till forumet den 13e juni är inte längre möjlig. Anmäl dig istället för den 17e juni! *******

Vid ett fysiskt möte hade vi bjudit på fika och lunch. Istället får alla deltagare ett presentkort laddat med 500 kronor som kan användas på lokala restauranger/butiker (**På grund av skattemässiga regler insåg vi att det blir mycket omständigt att erbjuda presentkort till deltagare istället för lunch. Vi håller på att komma med en annan lösning!**)

april 24, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

2 Kommentarer Lämna en kommentarOm oss i projektet

Max Koch är professor på Socialhögskolan i Lund och har kommit fram till att hållbar välfärd, nerväxt (degrowth) och samhällets ekologisk och social omställning är det som han vill ägna sin forskargärning åt resten av livet.

Johanna Alkan Olsson är docent i miljövetenskap och forskar kring deltagande vattenförvaltning. Johanna är mycket intresserad av hur vi kan skapa lösningar för olika typer av utmaningar. När hon inte forskar ägnar hon sig åt att laga och äta mat.

Jayeon Lindellee jobbar som postdoktor på Socialhögskolan i Lund. Hon har tidigare forskat om de traditionella socialförsäkringssystemen, exempelvis arbetslöshetsförsäkringen i Sverige. När hon inte forskar eller undervisar gillar hon att klappa på sina getter och drömma om självförsörjning.

Viktor Johansson Bytyqi pluggar sista terminen på masterprogrammet Welfare Policies and Management och kommer att vara forskningsassistent. Viktor brukar ofta filosofera kring framtidens välfärd och kommer att skriva sin masteruppsats kopplat till projektet.

Rebecka Berggren studerar första året på masterprogrammet Welfare Policies and Management. Rebecka kommer arbeta som forskningsassistent i projektet. Hon har ett stort intresse för hållbarhet och hur olika policies kan främja ett mer hållbart samhälle.

januari 24, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Om projektet

Projektet Hållbar välfärd för nya generationens socialpolitik bedrivs av Professor Max Koch på Socialhögskolan i Lund och finansieras av Energimyndighetens forskningsprogram Människa, Energisystem och Samhälle (MESAM).

Målet med projektet är att utveckla nya generationens socialpolitik som är både socialt och ekologiskt hållbar, med särskilt fokus på kombinationen av expertkunskap och medborgares praxiskunskap.

Projektet kommer leda till förslag på policyförändringar inom fyra områden: inkomst/förmögenhetsdistribution, nutrition, mobilitet och boende.

Vi tar avstamp i begreppet hållbar välfärd samt teorier om behov, vilka betonar allmänmänskliga behov, samtidigt som kulturellt och socialt varierande behovstillfredställare beroende på kontext tas i beaktande.

Genom att kombinera medborgarforum, enkätstudie och expertforum, kommer vi reflektera över vårt nuvarande sätt att tillfredsställa våra behov och utveckla en rad nya behovstillfredställare som kan möjliggöra skälig nivå av välbefinnande samtidigt som planetens gränser respekteras och energianvändning minskas.

Medverkande forskare: Jayeon Lindellee (Postdoktor vid Socialhögskolan), Johanna Alkan Olsson (Universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatforskning)

januari 23, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Medborgarforum för hållbar välfärd

Den första delen av projektet Hållbar välfärd för nya generationens socialpolitik syftar till att skapa mötesplatser för medborgare under våren 2020 i Skåne. Vid 8 tillfällen kommer vi samla olika medborgargrupper och reflektera över våra vardagliga beslut och rutiner som rör hur vi försörjer oss, äter, tar oss runt och bor.

Tanken med medborgarforum är att det är viktigt att förankra policydiskussioner för den nya generationens socialpolitik för hållbar välfärd i medborgares erfarenheter och önskemål. Vi skulle vilja diskutera hur vi lever idag och tillfredsställer våra behov samt hur vi helst skulle vilja leva, med tanken på våra framtida generationers behov. Forumen kommer äga rum under våren (april-maj) 2020 i Skåne.

Resultaten av medborgarforumen kommer användas för att designa en attitydundersökning som riktas mot ett representativt urval av befolkningen i hela Sverige (2021). Därefter kommer vi arbeta vidare med expertforum där vi tillsammans med forskare, politiker, civilsamhällesrepresentanter, aktivister och medborgarforumsdeltagare formulera förslag på policyreform för den nya generationens socialpolitik (2022).

Om ni önskar att delta i medborgarforumet vänligen kontakta oss på:

deliberating_sustainable_welfare@soch.lu.se

oktober 31, 2019

Inlägget postades i

medborgarforum

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar